Інвентаризація без МВО

Опубликовано: 25.10.2018

Підприємство має провести інвентаризацію на складі, а завскладом перебуває на лікарняному. Чи можна провести інвентаризацію без матеріально відповідальної особи і дати їй підписати документи пізніше?

Що і коли інвентаризувати, визначає власник (керівник) підприємства, крім випадків, коли інвентаризація обов’язкова ( ч. 2 ст. 10 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-XIV ). Таким випадком є зміна матеріально відповідальної особи (МВО). Інвентаризувати активи, що перебувають на відповідальному зберіганні, слід у день приймання-передачі справ ( п. 7 розд. І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Мінфіну від 02.09.2014 № 879 ; далі — Положення № 879).

Завідувач складу є МВО. Підприємство уклало з ним договір про повну матеріальну відповідальність. Тому передати товар іншій особі (наприклад комірнику) можна лише за умови проведення інвентаризації.

 Інвентаризація запасів від А до Я

Інвентаризаційну комісію утворює керівник підприємства розпорядчим документом. До комісії  можуть входити :

представники апарату управління підприємства; представники бухгалтерської служби; досвідчені працівники підприємства, що знають об’єкт інвентаризації, ціни та первинний облік (інженери, технологи, механіки, виконавці робіт, товарознавці, економісти, бухгалтери).

Очолює інвентаризаційну комісію керівник підприємства (його заступник) або керівник структурного підрозділу підприємства, уповноважений керівником підприємства. Якщо бухгалтерський облік веде безпосередньо керівник підприємства, він сам очолює інвентаризаційну комісію.

►  Інвентаризація основних засобів та малоцінних необоротних активів

За рішенням керівника підприємства до складу інвентаризаційної комісії можна включити членів ревізійної комісії господарського товариства ( п. 1 розд. ІІ Положення № 879 ).

На підприємстві, де через великий обсяг робіт інвентаризацію не може провести одна комісія, керівник підприємства розпорядчим документом утворює робочі інвентаризаційні комісії, щоб провести інвентаризацію безпосереднього у місцях зберігання та виробництва ( п. 2 розд. ІІ Положення № 879 ).

    МВО має бути присутньою  під час інвентаризації

МВО не включають до складу  робочої інвентаризаційної комісії для перевірки активів, що перебувають у них на відповідальному зберіганні ( п. 2.4 розд. ІІ Положення № 879 ). Але інвентаризацію проводять повним складом інвентаризаційної комісії (або робочої інвентаризаційної комісії, якщо таку створили) у присутності МВО ( п. 1 розд. ІІ Положення № 879 ).

Отже, завідувача складу не включають до складу інвентаризаційної комісії, але...... продовження статті читайте тут

rss