Ставка ПДФО з дивідендів у 2018 році

Опубликовано: 25.10.2018

Ставки ПДФО, за якими оподатковують окремі види дивідендів, не змінилися. Із дивідендів, що нарахували фізособі, сплатіть ПДФО та військовий збір. Для військового збору встановлено єдину ставку. А ПДФО з дивідендів утримуйте за однією зі ставок — 5%, 9% або 18%. До яких виплат яку ставку застосовувати — дізнайтеся зі статті

Підприємства, що нараховують (виплачують) дивіденди фізособам, мають виконати обов’язки податкового агента. Тобто розрахувати податки, утримати їх із виплати і перерахувати до бюджету ( пп. 168.1.1, 170.5.1 Подактового кодексу України ; ПК).

Дивіденди оподатковуйте під час їх нарахування, а не виплати — цього вимагає  підпункт 170.5.4 ПК.  Тому, коли оподатковуєте дивіденди ПДФО , беріть до уваги момент нарахування, а не період, за який їх нараховуєте. Тобто дивіденди , що їх нарахували у 2017 році, а виплачуєте у 2018-му, оподатковуйте ПДФО за правилами, які були чинними у 2017 році. Відповідно, до дивідендів, нарахованих у поточному році, застосовуйте ставки ПДФО цього року.

►  Половинна ставка ПДФО для дивідендів

Виплата дивідендів засновнику може здійснюватися, як коштами, так і в натуральній формі. Обмеження встановлено лише для акціонерних товариств. Вони виплачують дивіденди винятково грошима  (ч. 1 ст. 30 Закону України «Про акціонерні товариства» від 17.09.2008 № 514-VI ; далі — Закон № 514).

Форма виплати дивідендів впливає на визначення бази оподаткування ПДФО. Якщо виплачуєте дивіденди фізособі у негрошовій формі, оподатковуваний дохід визначайте із застосуванням  натурального коефіцієнта  ( п. 164.5 ПК ).

Ставка ПДФО

Ставки ПДФО, за якими оподатковують окремі види дивідендів, не змінилися.

Так, нерезиденти, інститути спільного інвестування та суб’єкти господарювання, які  не є платниками податку на прибуток , під час нарахування дивідендів у 2018 році застосовуватимуть половинну ставку ПДФО, тобто 9% ( пп. 167.5.1 ПК ).

►  Виплата дивідендів засновникам підприємства — фізособам

Ставку 5% залишили для оподаткування ПДФО доходів у вигляді дивідендів за акціями та корпоративними правами, що їх нараховують резиденти —  платники податку на прибуток , крім тих, які виплачують інститути спільного інвестування ( пп. 167.5.2 ПК) .

Дивіденди зі статусом привілейованих чи іншим статусом, який передбачає виплату фіксованого розміру дивідендів або суми, що перевищує суму виплат, розраховану на будь-яку іншу акцію, оподатковуйте за ставкою 18% (див. табл.).

Ставки ПДФО під час оподаткування дивідендів у 2018 році

Види дивідендів

Ставка, %

За акціями та корпоративними правами, нараховані резидентами — платниками податку на прибуток

5

Що прирівнюються до зарплати, за умови, що емітент є платником податку на прибуток

18

Нараховані за акціями та/або інвестиційними сертифікатами, що їх виплачують інститути спільного інвестування

18

Нараховані у вигляді акцій (часток, паїв), емітованих юридичною особою — резидентом, яка нараховує такі дивіденди, за умови, що таке нарахування не змінює пропорцій (часток) участі всіх акціонерів (власників) у статутному фонді емітента і в результаті його збільшується статутний фонд емітента на сукупну номінальну вартість нарахованих дивідендів

не оподатковуються

Нараховані нерезидентами, інститутами спільного інвестування і суб’єктами господарювання, які не є платниками податку на прибуток

9

До зарплатних дивідендів, нарахованих у 2018 році, застосовуйте ставку ПДФО 18%.

До виплати зарплати прирівнюють дивіденди, нараховані за акціями або іншими корпоративними правами, що мають статус привілейованих або передбачають виплату фіксованого розміру дивідендів ( пп. 170.5.3 ПК ).

 ПДФО зі спадщини: хто, коли, скільки

Як і раніше, не утримуйте ПДФО із суми нарахованих дивідендів у разі їх реінвестиції . Тобто коли суму дивідендів не виплачуєте, а спрямовуєте на збільшення статутного капіталу ( пп. 165.1.18 ПК ).

Чи утримувати військовий збір

Із суми нарахованих дивідендів утримуйте військовий збір ( пп. 1.7 п. 16-1 підрозд. 10 розд. ХХ ПК ). Ставка збору — 1,5%. Якщо виплачуватимете дивіденди у натуральній формі, застосовувати натуральний коефіцієнт до оподатковуваного доходу не потрібно.  Пункт 16-1 підрозділу 10 розділу XX ПК  не вимагає застосовувати коефіцієнт для військового збору. За натуральної виплати дивідендів утримайте військовий збір із будь-якого іншого доходу фізособи.

rss