Главная Новости

§1. ПОНЯТТЯ ТА ПРИЗНАЧЕННЯ ПАСПОРТНОЇ СИСТЕМИ

Опубликовано: 22.10.2018

Для охорони громадського порядку важливе значення має паспортна система, яка тісно пов'язана з обліком і статистикою населення, з упорядкуванням пересування громадян із одних районів країни в інші та за межі держави. Паспортна система - це сукупність правових норм, визначаючих видачу паспортів, засвідчуючих особистість громадян України, їх прописку, виписку і реєстрацію з метою обліку населення, впорядкування переміщення його по території країни, реалізацію конституційних прав та виконання обов'язків громадян, сприяючих охороні громадського порядку та державної безпеки. Паспортною системою здійснюється загальне регулювання відносин з приводу отримання паспортів, прописки і виписки громадян, встановлюються суб'єкти цих відносин, їхні права і обов'язки, відповідальність за порушення правових норм.


Sasha Stone Interview with Mary Lou Houllis

Постановою Верховної Ради України від 26 червня 1992 р. затверджено положення "Про паспорт громадянина України". Указом Президента України від 28 жовтня 1993 р. "Про паспорт громадянина України для виїзду за кордон" затверджено положення про документ, що посвідчує особу громадянина України під час перетинання державного кордону України та перебування за кордоном. Постанови Кабінету Міністрів № 1086 від 31 грудня 1993 р. "Про першочергові заходи щодо забезпечення видачі паспортів громадянина України" та № 1001 від 14 грудня 1995 р. "Про стан виконання рішень Верховної Ради України і Президента України з питань паспортизації громадян" та наступні документи сприяють подальшому розвитку демократичних основ у житті суспільства, здійсненню гарантованих Конституцією України прав громадян та виконанню обов'язків, чинять виховний вплив, особливо на молодь, прищеплюючи їй почуття патріотизму та гордості за Батьківщину.

Облік населення. Для наукового планування та ефективної діяльності народного господарства, а також будівництва житла, торгівельних і комунально-господарських підприємств, шкіл, забезпечення населення товарами і т.ін., необхідний облік населення, мешкаючого в різних місцях України.

Основним засобом повсякденного оперативного обліку населення є система прописки, виписки та реєстрації громадян. Органи державної статистики використовують інформацію паспортної служби органів внутрішніх справ про кількість прибулих на проживання і вибувших в інші місцевості, як вихідний матеріал для наступного узагальнення і обробки. Крім статистичного обліку на основі прописки і виписки ведеться персональний облік населення, який необхідний для адресно-довідкової роботи. Персональний облік сприяє обліку військовозобов'язаних, трудових ресурсів та прийняттю управлінських рішень органами законодавчої та виконавчої влади щодо здійснення заходів соціально-економічної політики.

Регулювання внутрішньої міграції. Процес переміщення людей із одних місць проживання в інші обумовлюється економічним і політичним розвитком держави. Після вступу в дію 13 листопада 1991 р. Закону України "Про громадянство України" в нашу країну переїхало на постійне проживання більше 1 млн 400 тис. осіб. Інтереси громадського суспільства потребують регламентації і регулювання такого переміщення населення. Стихійне перенаселення окремих місцевостей, а також великих міст, може привести до небажаних соціально-економічних наслідків.

Норми паспортної системи є важливим правовим засобом контролю за переміщенням населення в Україні. Вони упорядковують право громадян на свободу пересування обов'язком виписки, прописки або реєстрації по новому місцю проживання.

Забезпечення реалізації особистії хправ та обов'язків громадян України. Кожному громадянину для укладання цивільно-правових угод, здійснення банківських операцій, оформлення доручень іншим особам, для представництва перед третьою особою та інших правовідносин необхідно закріпити індивідуальні біографічні ознаки (прізвище, ім'я та по батькові, час і місце народження і т.ін.) шляхом отримання документа, посвідчуючого особистість.

Документами, що підтверджують громадянство України та посвідчують особу власника є паспорт громадянина України та свідоцтво про народження.

Документами, що посвідчують особу громадянина України за кордоном і при перетинанні державного кордону України, є паспорт громадянина України для виїзду за кордон або дипломатичний і службовий паспорти, посвідчення особи моряка або члена екіпажу, проіздний документ дитини, посвідчення особи на повернення в Україну. Основним документом, посвідчуючим особистість, є паспорт громадянина України.

Необхідною умовою переміщення людини на проживання в іншу місцевість країни, вступу на роботу, навчання або шлюб є наявність у неї прописаного паспорту.

rss