Главная Новости

Про внесення змін до рішення районної ради від 30.12.2010 «Про районний бюджет на 2011 рік»

Опубликовано: 23.10.2018

видео Про внесення змін до рішення районної ради від 30.12.2010 «Про районний бюджет на 2011 рік»

ХIV сесія Яворівської районної ради VІІ скликання (продовження)


ХIV сесія Яворівської районної ради VІІ скликання

 

ГЛУХІВСЬКА РАЙОННА РАДА СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ШОСТЕ СКЛИКАННЯ

П ’ЯТА СЕСІЯ  

Р І Ш Е Н Н Я  

22.02.2011                                                            ГлухівПро внесення змін до рішення районної ради від 30.12.2010 «Про районний бюджет на 2011 рік»

 

 

Розглянувши пропозиції  Глухівської районної державної адміністрації, відповідно до Бюджетного кодексу України, керуючись  пунктом 17 частини 1 статті 43 Закону України „Про місцеве самоврядування   в   Україні”,  Глухівська ра йонна рада ВИРІШИЛА :

1. Внести до рішення  Глухівської районної ради шостого скликання від  30.12.2010 „Про районний бюджет на 2011 рік” наступні зміни:

1.1. Викласти пункти   2, 4, 6, 8, 12 в новій редакції:

2. Затвердити загальний  обсяг видатків  районного бюджету 54707,4 тис. гривень з них обсяг видатків  загального фонду  бюджету  53756,7 тис. гривень та видатків спеціального фонду бюджету – 950,7 тис. гривень за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування місцевих бюджетів  (додаток 2) та за головними розпорядниками коштів ( додаток 3) .

4.Установити дефіцит спеціального фонду  районного бюджету  в сумі  382,0 тис. гривень джерелом  покриття якого  визначити  надходження коштів  із загального  фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду)  (додаток 6).

6. Затвердити змінений обсяг міжбюджетних трансфертів, що  надходять до районного бюджету, та обсяги між бюджетних трансфертів,  що передаються іншим бюджетам, на 2010 рік (додаток 4).

             8. Затвердити змінений  перелік об’єктів (додаток 7), фінансування   яких буде здійснено за рахунок  коштів бюджету розвитку.

12. Затвердити  в складі  видатків районного  бюджету  кошти  на реалізацію  державних та регіональних галузевих програм  на загальну суму  4910,4 тис. гривень. (додаток 8).

2. Доповнити   пунктом 22.

22.Частину залишків  коштів, що склалися  на рахунках  районного  бюджету  станом на 01.01.2011 року, направити  на збільшення бюджетних призначень, в тому числі  по загальному   фонду - 92,7 тис. гривень, по спеціальному 38,1 тис. гривень.

Затвердити  джерела фінансування  дефіциту  районного бюджету  згідно з додатком 6.

У зв’язку  з цим пункт 22 вважати пунктом 23

3. Викласти  пункт 23 у новій редакції:

23. Додатки 1-6  до цього рішення є  його невід’ємною частиною.

            4. Внести зміни до додатків 2-4, 6-8  згідно з  відповідними додатками до цього рішення.

 

Голова                                                                                                  В.В.Цюкало

 

Пояснювальна записка

 до рішення сесії районної ради від 23.02.2011

 „Про внесення змін до районного бюджету на 2011 рік”

         Вільний залишок  коштів  загального фонду  районного бюджету  станом на 01.01.2011 року   склав - 275275 грн.

Пропонується  частково розподілити вільний залишок  коштів   в сумі -107820 грн.:

                              

Районний відділ освіти

  Збільшити видатки  на суму - 50100 грн. в тому числі:

-КФК 070805 « Групи централізованого   господарського обслуговування»-35000 грн. – поточний ремонт  внутрішнього електропостачання

  -КФК 150101 « Капітальні вкладення» ( спец. фонд) -15100 грн. в тому числі:

- перерахунок  кошторисної документації  по робочому  проекту, перевід котельні  на біопаливо (Шалигінська ЗОШ)-1171,50 грн.;

 - реконструкція котельні ,переведення  котельні на біопаливо (Шалигінська ЗОШ) -2130 грн.;

 - за проведення  державної експертизи  кошторисної документації. Реконструкція  НВК с. Слоут. Переведення  газового котла  на альтернативне паливо -1278,0 грн., - за робочий проект «Реконструкція  котельні  НВК с. Слоут», Перевід  котла з газового  на альтернативне паливо -1848 грн.;

- виконання робіт з проведення  якісної та кількісної оцінки  викидів  забруднюючих  речовин в атмосферне повітря  -204 грн.  (с. Уланове);

- технічні  вимоги  на проект  реконструкції котельні  та зовнішніх теплових мереж -285,16 грн.;

- реконструкція котельні (с. Уланове) – 8184 грн.;

     Згідно довідки  перевірки  головним фінансовим управлінням  рішення   районної ради від 30.12.2011 р   внести зміни  до КФК 070808 «Допомога  дітям –сиротам  та дітям позбавленим  батьківського  піклування, яким виповнюється 18 років»  шляхом збільшення видатків на 310 грн., а КФК 070201 « Загальноосвітні школи»  зменшити відповідно на 310 грн.

 

Фінансове управління

  Збільшити видатки по КФК 250315 « Інші додаткові дотації »-50220 грн. в тому числі :

-          Слоутська с/рада -15000 (ремонт криши  будинку культури)

-          Стариківська с/рада – 14000 грн. (зарплата)

-          Яструбщанська с/рада -15000 грн. (зарплата)

-          Суходільська с/рада -  6220 грн. (виготовлення  топографічної зйомки для робочого проекту підвідного газопроводу)

                            

Районна державна адміністрація

   Внести  зміни по КФК 250404 «Інші  видатки» в т.ч.:

     1.  На підставі  перевірки  Головним фінансовим управлінням  рішення  про  районний бюджет  на 2011 рік внести  зміни до  видатків   районного бюджету на реалізацію  державних та  регіональних  галузевих  програм . Призупинити   фінансування програми  організації  призову громадян  України  на строкову службу  в районі  на 2011-2012 роки ( заходи по даній програмі  не пов’язані з виконанням  власних  повноважень  органів  місцевого самоврядування ) в сумі 4000 тис. грн. Програма прийнята в супереч   п,2 статті 85 та статті 91 Бюджетного  кодексу  України.

   2. Збільшити  видатки    на реалізацію  програми  соціально –економічного розвитку району  ( для проведення  заходу  «Сузір’я Глухівщини») в сумі -11500 грн.

Загальна сума збільшення по КФК 250404 « Інші видатки»- 7500 грн.

                                    

Районна державна адміністрація

       Затвердити  вільний залишок коштів спеціального  фонду  в сумі 22972 грн., що надійшли  у порядку  відшкодування  втрат  сільськогосподарського  і лісогосподарського  виробництва  і направити  на розроблення  технічної  документації  з нормативної грошової  оцінки  земель  населених пунктів  Іващенківської, Стариківської, Землянківської, Яструбщанської, Горілівської, Обложківської  сільських рад, відповідно до статті 209 Земельного кодексу України.

КФК 200200 « Охорона  і раціональне  використання  земель». 

        

Начальник

фінансового управління                                                                      М. В. Маринченко

 

rss